Koncepcja zabudowy wielorodzinnej w systemie prefabrykowanym
Pelplin

Zakres

Projekt koncepcyjny

Powierzchnia zabudowy

4447 m²