Centrum badawczo-rozwojowe PESA
Bydgoszcz

Zakres projektu

Projekt budowlany